Πώς η τροφή μετατρέπεται σε λίπος

Το φαγητό διασπάται σε γλυκόζη και μεταφέρεται με το αίμα, προκειμένου να προμηθεύσει το σώμα με τα απαραίτητα «καύσιμα». Αν η διαδικασία αυτή γίνει γρήγορα ή αν καταναλώσετε μεγάλες ποσότητες τροφής, τότε τα επίπεδα της γλυκόζης θα είναι πλεονασματικά σε σχέση με τις ανάγκες. Αυτό ακριβώς το πλεόνασμα θα πρέπει «κάπου» να πάει, επομένως αποθηκεύεται σε μια βάση νερού που αποκαλείτε «γλυκογόνο» και υπάρχει στους μύες και στο συκώτι. Οι αποθήκες του γλυκογόνου μπορούν να συγκρατήσουν μέχρι μια ορισμένη ποσότητα και όταν δεν έχουν πλέον χώρο, το πλεόνασμα αποθηκεύεται σε μορφή λίπους.

1) Η τροφή καταναλώνεται
2) Μετατρέπεται σε γλυκόζη
3) Εισέρχεται στο αίμα
4) Φτάνει σε κάθε κύτταρο
5) Παρέχει «κάυσιμα»
6) Δημιουργεί ενέργεια ή
αποθηκεύεται ως λίπος

Παναγιώτης Κουρσάρης