12 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ:

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Διαλειμματική Αεροβική Προπόνηση και αερόβια χαμηλής/μέτριας έντασης

**Μπορεί το αερόβιο να εμποδίσει τα κέρδη μυϊκής μάζας; Ποιο είδος αερόβιας άσκησης είναι καλύτερο για το επίπεδο εμπειρίας σας; Μάθετε πώς να ενσωματώσετε καλύτερα την αεροβική άσκηση ενώ χτίζετε μυϊκή μάζα.

ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ