1 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ:

ΙΣΤΟΡΙΑ

Έννοια και εξέλιξη της γυμναστικής

Αν και για τον πολύ κόσμο, ο όρος «Γυμναστική» έχει την ίδια έννοια με τον όρο «Φυσική Αγωγή», που είναι σε χρήση επίσημα από 1974, αλλά και με τον όρο «Σωματική Αγωγή» που χρησιμοποιούνταν ακόμη παλαιότερα, έχουν διατυπωθεί ορισμοί από διακεκριμένους ειδικούς στον τομέα, που κατατείνουν στο ότι: Γυμναστική είναι σύστημα φυσικών ασκήσεων ειδικά επιλεγμένων και μεθόδων που εφαρμόζονται αναλυτικά και συνθετικά, για να επηρεάσουν επιλεκτικά και καθολικά τον ανθρώπινο οργανισμό σαν ενιαίο σύνολο, σχετικά με την υγεία, την αισθητική, και την απόδοση.

ΙΣΤΟΡΙΑ