Φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες Grand prix Αγαθοκλέους 2014

Φωτογραφίες από τους Παγκύπριους αγώνες σωματικής διάπλασης που διεξήχθησαν στις 3 Μαΐου

Παναγιώτης Κουρσάρης