Συμπτώματα, διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού προκαλεί το θάνατο σε περισσότερες από 500.000 γυναίκες το χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Φαίνεται παράδοξο, όμως ο μαστός, σύμβολο θηλυκότητας και μητρότητας, αποτελεί πηγή ανάπτυξης μιας νέας ζωής, μέσα από την παραγωγή του μητρικού γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να είναι το μέσο για την απώλεια κάποιας άλλης ζωής. Η πρώιμη διάγνωση με τον συστηματικό έλεγχο του ασυμπτωματικού γυναικείου πληθυσμού και η έγκαιρη θεραπεία αποτελούν, προς το παρόν, την πιο αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της νόσου του καρκίνου του μαστού.

Όταν γίνεται αναφορά στον καρκίνο του μαστού κατά κανόνα εννοείται το αδενοκαρκίνωμα, εφόσον αυτός είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος. Μια διάκριση του καρκινώματος είναι σε διηθητικό και μη διηθητικό. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική γιατί τα μη διηθητικά καρκινώματα, θεωρητικά, δεν έχουν μεταστατικές ικανότητες και η τοπική θεραπεία συνοδεύεται από πλήρη ίαση.

Συμπτώματα

Διάγνωση

Αντιμετώπιση

Πρόληψη

Κλείνοντας, αξίζει να τονίσουμε ότι η ψυχολογία είναι καθοριστικός παράγοντας σε κάθε ασθένεια, όπως και στον καρκίνο του μαστού. Η κακή ψυχολογία δρα κατασταλτικά δίνοντας «χώρο» στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Επομένως, η ψυχραιμία και η αισιοδοξία επιδρούν θετικά ακόμη και όταν έχει διαγνωστεί η νόσος. Εξάλλου με την ραγδαία πρόοδο της ιατρικής οι πιθανότητες θεραπείας και ίασης είναι μεγάλες.

Υγεία το πολυτιμότερο αγαθό!

Παναγιώτης Κουρσάρης