Τα οφέλη που προκύπτουν από το Bodybuilding & Fitness

Η αίσθηση που προκαλεί το bodybuilding σε όλων τον κόσμο γίνεται κατανοητή πολύ εύκολα. Όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες ψυχολόγοι, η εξάσκηση με βάρη και άλλα είδη άσκησης έχουν ένα έντονο και βαθύ θετικό αποτέλεσμα στην πνευματική υγεία, η επίδραση δε, πάνω στο σώμα είναι όντως εντυπωσιακή. Πράγματι, η μυϊκότητα με την υγεία σήμερα είναι σχεδόν εντυπωσιακή.

Σήμερα τα επιστημονικά και ιατρικά περιοδικά, συχνά συνιστούν τη δίαιτα και την εξάσκηση ως τη νέα προληπτική ιατρική του 21ου αιώνα. Ο Αμερικανικός Καρδιολογικός Οργανισμός, το 1995, πρόσθεσε στις συνταγογραφήσεις και την εξάσκηση μέσω αντίστασης με βάρη (δηλαδή το bodybuilding) για την καρδιαγγειακή υγεία αναφέροντας ότι «υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και στη θνησιμότητα λόγω καρδιαγγειακών προβλημάτων». Αυτός ο Οργανισμός συνιστά την ανάπτυξη και την διατήρηση της «αερόβιας αντοχής», της ευκαμψίας των συνδέσμων και της μυϊκής δύναμης που είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν οι άνθρωποι γερνάνε. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητιατρικής και ο Αμερικανικός Σύλλογος υποστηρίζουν επίσης αυτή τη θέση.

Το 1998 το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής κατέγραψε τα ακόλουθα οφέλη που προκύπτουν από το bodybuilding:

Παναγιώτης Κουρσάρης