Πρωτεΐνη Καζεΐνης - Αγορά άριστης πρωτεΐνης καζεΐνης (micellar)

Η πρωτεΐνη καζεΐνης (casein protein) είναι μια πρωτεΐνη αργής απορρόφησης, περιέχει 80% καζεΐνη και 20% ορού γάλακτος (whey protein). Απελευθερώνει τα αμινοξέα στο αίμα πολύ πιο αργά, θα λέγαμε ότι έχει πιο αντικαταβολική δράση.

Η καλύτερη χρήση της πρωτεΐνης από καζεΐνη

Μορφές καζεΐνης

Η micellar είναι η ποιοτικότερη μορφή της καζεΐνης και κυρίως το καζεΐνικό ασβέστιο. Αν είναι να επιλέξουμε μια καλή ποιοτική πρωτεΐνη καζεΐνης καλό είναι να επιλέξουμε την 1η μορφή (micellar)

Αγορά καζεΐνης (casein protein)

Μια άριστη επιλογή πρωτεΐνης καζεΐνης micellar είναι αυτή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  MICELLAR CASEIN

Παναγιώτης Κουρσάρης