Σκοποί της γυμναστικής

Γενικά, η Γυμναστική στοχεύει στην βελτίωση των ιδιοτήτων των μυών (ελαστικότητα, διατατικότητα, συσταλτικότητα και πλαστικότητα), για να προάγει την σωματική καλλιέργεια του ατόμου πέραν του σημείου που θα έφθανε μόνο με την επίδραση της φυσικής κίνησης. Επίσης, να ευνοήσει τη διαδικασία της ψυχοφυσικής ολοκλήρωσις, να τελειοποιήσει και να ισχυροποιήσει την ανατομική και φυσιολογική ανάπτυξη, να βοηθήσει στην απόκτηση ικανοτήτων αρμονίας, ισχύος, για τον σκοπό μιας καλύτερης κυριαρχίας πάνω στον οργανισμό και τη συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι σκοποί της αναφέρονται ως:

Παναγιώτης Κουρσάρης