Συμπτώματα υπερπροπόνησης

Τα συμπτώματα που θα μας βοηθήσουν να διαγνώσουμε την υπέρ-προπόνηση ( overtraining) είναι τα ακόλουθα:

Δείτε επίσης: τι είναι υπερπροπόνηση και πως αντιμετωπίζεται

Παναγιώτης Κουρσάρης