ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Τι είναι οι απομονωτικές ασκήσεις (μεμονωμένες)

Τι είναι οι απομονωτικές ασκήσεις (μεμονωμένες) Παναγιώτης Κουρσάρης 26.01.2014

Στη γυμναστική με όργανα, στο bodybuilding και στην αποκατάσταση, συχνά χρησιμοποιούνται ειδικές ασκήσεις για να βελτιώσουν κάποια συγκεκριμένα αδύναμα σημεία ώστε να μην υστερούν ως προς το γενικό επίπεδο του σώματος.

Οι απομονωτικές ασκήσεις εστιάζουν σε συγκεκριμένους μύες συχνά χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικές ασκήσεις αφού η επίδραση τους περιορίζεται σε λίγους μύες ή σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα κάποιου μυός, αν και πολύ σπάνια μπορεί να επιτευχθεί μια πλήρης απομόνωση. Θεωρείται πάντως, ότι γυμνάζουν ένα μυ χωριστά από το υπόλοιπο σώμα και γι’αυτό χαρακτηρίζονται και ως μεμονωμένες ή απομονωτικές ασκήσεις. Έτσι, συστήνεται η επιλογή τέτοιων ασκήσεων με σκοπό να προπονηθεί ένας ασθενέστερος μυς ή να «σχηματιστεί ο συγκεκριμένος μυς σ' όλα τα τμήματα του». Υπάρχει όμως και η άποψη, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ειδικές αυτές ασκήσεις είναι εντελώς περιττές.