Τι είναι η οστεοπόρωση - Κάταγμα ισχίου, σπονδυλικής στήλης, καρπού

Η οστεοπόρωση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα υγείας για το ανεπτυγμένο κόσμο, και ιδίως για τον γυναικείο πληθυσμό. Η σοβαρότητα των επιπλοκών της, δηλαδή των καταγμάτων και ο μεγάλος αριθμός ατόμων που προσβάλλει, επιβαρύνουν πολύ την ποιότητα ζωής του πληθυσμού και εξαντλούν τους πόρους υγείας. Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι 10 εκατομμύρια άτομα έχουν οστεοπόρωση, ενώ το ετήσιο κόστος περίθαλψης των οστεοπορικών καταγμάτων ανέρχεται στα $14 δις. Για τον πληθυσμό της Ελλάδας οι αριθμοί θεωρητικώς αντιστοιχούν σε 400.000 ασθενείς και 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση στην οποία παρατηρείται ελάττωση της οστικής μάζας που οδηγεί σε αυξημένη ευθραυστότητα των οστών με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για κάταγμα. Το κάταγμα μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αλλά κυρίως οστεοπορωτικά θεωρούνται τα κατάγματα του ισχίου, της σπονδυλικής στήλης και του καρπού.

Για να γίνει ένα οστεοπορωτικό κάταγμα δεν χρειάζεται μεγάλη κάκωση. Ένα κάταγμα ισχίου μπορεί να συμβεί μετά από μία απλή πτώση στο έδαφος από την όρθια θέση.

Κάταγμα ισχίου

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης

**

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης
**

Κάταγμα καρπού

**

Κάταγμα καρπού
**

Παπαδοκωστάκης

Παναγιώτης Κουρσάρης