Ασκήσεις με βαράκια για ώμους και πλάτη

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε ασκήσεις με βαράκια για πόδια. Εδώ θα δούμε ασκήσεις άνω
κορμού που μπορούμε να εκτελέσουμε πάλι με βαράκια.

Σύντομες συμβουλές:

Σημείωση: Συμβουλευτείτε κάποιο γυμναστή για να σας δείξει τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων.

Ώμοι

Πλάτη

Παναγιώτης Κουρσάρης