Κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής

Οι κατηγορίες των συμπληρωμάτων διατροφής διακρίνονται ανάλογα με τα συστατικά τους στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα τα συμπληρώματα διατροφής κατηγοριοποιούνται ως εξής:
Σημ: για αναλυτικές πληροφορίες απλά κάντε κλικ στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

Παναγιώτης Κουρσάρης